Home

Pointcarré: Vaak gestelde vragen en antwoorden voor studenten

[id : 440] [25/08/2015] [hits : 35462]


Het nieuwe curriculum van academiejaar 2015-2016 zal pas worden ingeladen in PointCarré ná de lesvrije week van 14-20 september 2015. Voor nieuwe studenten betekent dit dat hun opleidingsonderdelen uit academiejaar 2015-2016 pas in het lijstje zullen verschijnen ná de lesvrije week.

PointCarré is het digitaal leerplatform van de Vrije Universiteit Brussel. Hieronder de meest voorkomende vragen en antwoorden voor studenten.

Er staan nog cursussen van vorig jaar in mijn lijst

Indien je je vorig jaar zelf manueel hebt ingeschreven voor bepaalde cursussen moet je jezelf ook manueel terug uitschrijven. Je kan dit doen door naar "Mijn Cursussen" te gaan. Daar kan je in het rechterblokje kiezen voor "uitschrijven uit cursus". Bij de cursussen waar uitschrijven mogelijk is krijg je in de laatste kolom een icoontje om mee uit te schrijven.

Het is nooit mogelijk uit te schrijven uit cursussen waar je officieel voor bent ingeschreven. Indien je automatisch werd ingeschreven voor deze cursussen en ze ook verkeerdelijk in je officiële curriculum zitten moet je dit aanpassen via Selfservice Studenten.

Voor alle inlogproblemen kan u de volgende WebNote raadplegen:

Centraal paswoordbeheer aan de VUB/ULB

Problemen met Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 en sommige versies van Chrome kunnen met de huidige versie van Pointcarré problemen geven. Alle details vindt u op

Pointcarré & Internet Explorer 10

Om het probleem te omzeilen in afwachting van een definitieve oplossing in september, raden we u aan om Firefox te gebruiken.

Als je met Internet Explorer 11 werkt is het momenteel niet mogelijk te plakken omdat de in PointCarré gebruikte rich text editor niet compatibel is.

Het PointCarré-team kan deze incompatibileit pas verhelpen tegen de zomer.


Ik zie mijn cursussen voor het nieuwe academiejaar niet

Het nieuwe curriculum van academiejaar 2015-2016 zal pas worden ingeladen in PointCarré ná de lesvrije week van 14-20 september 2015. De opleidingsonderdelen die tot dan verschijnen behoren dus nog tot het curriculum van 2014-2015.

Voor nieuwe studenten betekent dit dat hun opleidingsonderdelen uit academiejaar 2015-2016 pas in het lijstje zullen verschijnen ná de lesvrije week.

Andere vragen?

Raadpleeg de documentatie en FAQ's in Pointcarré zelf. U vindt ze na het inloggen in Pointcarré onder het menu Help.

Als u geen oplossing vindt voor uw probleem, kan u de ICT-Helpdesk contacteren.

Peter Van Rossem - helpdesk@vub.ac.be

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=440

: :: ::: ::::