Home

Online inschrijven via de CaLi aanmeldingsapplicatie

[id : 400] [22/07/2015] [hits : 31061]

en  

Alle studenten die zich voor de eerste maal inschrijven aan de Vrije Universiteit Brussel moeten zich online aanmelden via de Campus Lifecycle (CaLi) aanmeldingsapplicatie.

Zowel het kiezen van vakken, het aanvragen van vrijstellingen en het wijzigen van informatie doet de student verder zelf in de Selfservice Studenten.

Alle nuttige informatie in verband met (her)inschrijvingen is te vinden op: https://my.vub.ac.be/sos-inschrijvingen

Johan D'Hondt - helpdesk@vub.ac.be

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=400

: :: ::: ::::