Home

E-mails met Windows executable attachments worden geweigerd

[id : 161] [14/02/2005] [hits : 45883]

en  fr  

Om de verspreiding van virussen via e-mail in te perken, is het niet meer mogelijk om e-mail met uitvoerbare Windows attachments van en naar VUB/ULB e-mail adressen te sturen.

De nieuwere generaties e-mail virussen tonen zich steeds agressiever, moeilijker op te ruimen en kosten de VUB/ULB mensen handenvol tijd om de geïnfecteerde PCs weer schoon en bruikbaar te krijgen.

Daarom kunnen vanaf 15 februari 2005 geen e-mail berichten meer gestuurd worden van en naar VUB/ULB e-mail adressen met een Windows uitvoerbaar programma in attachment, zoals daar zijn:.COM,.BAT,.PIF,.HTA,.EXE,.CPL en nog een reeks andere (zie de link lager voor de volledige lijst). Dergelijke attachments zijn met grote voorsprong de meest courante virus-bevatters en hebben voor de overgrote meerderheid van de gebruikers geen enkel praktisch nut.

Attachments van een type zoals gebruikt door de meest populaire Windows applicaties, zoals.DOC (Word),.PPS en.PPT (PowerPoint) en ook het populaire.ZIP zullen uiteraard niet geblokkeerd worden.

Wij wensen eraan te herinneren dat een aantal virussen het.ZIP formaat, al dan niet "beschermd" door een paswoord, gebruikt om zich te verspreiden, maar hier rekenen wij op het inzicht van de ontvanger om verdacht uitziende attachments niet te openen.

Deze maatregel is reeds in voege binnen tal van gerenommeerde academische instellingen en bedrijven die, net als VUB/ULB, pro-actief op de e-mail virus problematiek wensen te reageren.

Peter Van Rossem - helpdesk@vub.ac.be
Note

We verkiezen het niet-toelaten van mailberichten in tegenstelling tot het
weghalen of vervangen van mogelijk gevaarlijke attachments omdat, in het geval van een legitieme verzending, de zender onmiddellijk een andere suffix-naam kan kiezen en opnieuw verzenden. Bovendien vermijden we zo de aflevering van nietszeggende mailberichten in het geval van e-mail virussen.
Eric Luyten - 07/01/2005

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=161

: :: ::: ::::