Home

Bibliotheektoegang voor externe bezoekers

[id : 16] [21/10/2013] [hits : 49622]


Om toegang van thuis te krijgen tot de elektronische tijdschriften van de universiteitsbibliotheek, moet u over een geldige VUB NetID beschikken. U moet ook personeel of student zijn. Externe bezoekers en alumni hebben dus geen off-campus toegang.

Contractueel is het de universiteitsbibliotheek niet toegelaten om toegang tot de elektronische tijdschriften te verlenen aan derden. Ook binnen de VUB zelf is het voor zogenaamde "walk-in users" nodig om gebruik te maken van dezelfde netwerkidentiteit om in te loggen op de werkstations van de bibliotheek.

Ergens is dit begrijpbaar: zulk een toegang zou beslist leiden tot een verlies aan inkomsten (abonnementen) voor de uitgever. Anderzijds is de stap naar elektronische tijdschriften voor personen die niet rechtstreeks verbonden zijn aan een universiteit zonder meer een stap achteruit: voorheen konden artikels uit tijdschriften eenvoudig gekopieerd worden -- sommige uitgevers bereiken met de huidige strikte regeling een te streng equivalent.

Laat me hier nog aan toevoegen dat het uitzoeken of we binnen de muren van de VUB een toegang aan derden tot de elektronische tijdschriften mogen geven een hele klus is: dat moet voor elke uitgever bij elk nieuw contract opnieuw geevalueerd worden...

Patrick Vanouplines
Note

Ook tegen betaling kunnen we geen toegang verlenen, het is immers niet mogelijk om voor niet-personeelsleden extra toegangen aan te kopen. De gewenste artikels aanvragen via IBL (Interbibliothecair leenverkeer) kan hier een oplossing bieden.
Patricia Hellriegel - 16/07/2004

Deze maatregel is ook van toepassing op het personeel van het UZ Brussel.
Johan D'Hondt - 13/07/2007

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=16

: :: ::: ::::