Accueil

Zorg voor een postbus van een redelijke grootte

[id : 228] [28/04/2016] [hits : 26601]

fr  en  

E-mailberichten die u ontvangt, worden (tijdelijk) bewaard op de mailserver in uw "Inbox". Indien het totaal van al uw berichten op de server te groot wordt, ontvangt u geen nieuwe berichten meer.

Om de toestand te regulariseren, moet u er voor zorgen dat uw Mailbox (Inbox en Folders) op de server voldoende klein is en zodoende onder het opgelegde mailquota blijft.

Via Webmail kan u zelf het gebruikte mailquota nakijken.
Hoe u berichten kan opkuisen uit de Mailbox op de mailserver, hangt af van de manier waarop u uw e-mail opvraagt.

Indien u een IMAP of Webmail gebruiker bent

In dit geval moet u zelf berichten in uw Inbox of Folders opkuisen via uw gebruikelijke e-mail programma. Dit kan als volgt:

- verwijder berichten die u niet langer nodig heeft
- transfereer berichten op de IMAP server naar de lokale opslagruimte van uw computer

Opgelet: berichten die u via Webmail3 verwijdert, komen terecht in een Trash folder. Zie de links lager hoe u berichten uit de Trash in Webmail3 kan verwijderen.

Voor meer informatie over het archiveren van berichten van de server naar uw lokale computer, zie ook de links lager.

Indien u uw berichten automatisch laat doorsturen naar een andere server of e-mail adres

Gebruikers die hun berichten automatisch laten doorsturen naar een andere server of e-mail adres moeten Webmail gebruiken om hun mails op de server op te kuisen.

Gebruikers in dat geval kunnen ook overwegen om het afleveren van de berichten in hun postbus af te zetten (dit kunnen ze ook doen via Webmail), aangezien zij al een kopie krijgen van de berichten op een andere server en zij hun mail niet lezen op de server vanwaar ze hun mail doorsturen.
Dit geldt ook voor gebruikers die hun mail beheren via de Outlook Exchange omgeving van de administratie.

Als u een POP gebruiker bent
Belangrijk: omdat de grootte van uw mailbox op de mailserver zelf zijn limiet bereikt, heeft het geen zin berichten in de Inbox in uw mailprogramma op te kuisen (Outlook, Mac Mail, Eudora). Om berichten op de server op te kuisen, moet u onderstaande instructies volgen.
Controleer in de configuratie van uw e-mailprogramma (Outlook of Mail) of de berichten op de mailserver slechts een beperkt aantal dagen bewaard worden.

Hou er wel rekening mee dat berichten die verwijderd worden van uw Mailbox niet langer beschikbaar zijn via Webmail.

Outlook 2010/2007:

- open de menu "Extra" en klik op "Account instellingen"
- klik op de "E-mail" tab
- selecteer uw account en klik op 'Wijzig"
- klik op "Meer instellingen" en klik op de "Geavanceerd" sectie
- Kies "Een kopie van de berichten op de server bewaren"
- Vink "Verwijder van de server na xx dagen" aan en kies xx een beperkt aantal dagen (vb 15 dagen)

Outlook 2003

- open de menu "Extra" en klik op "E-mail accounts"
- klik op "Bekijk of wijzig een bestaande account" en klik dan op "Volgende"
- kies uw POP account en klik op "Wijzig"
- klik op "Meer instellingen" en klik op de "Geavanceerd" sectie
- Kies "Een kopie van de berichten op de server bewaren"
- Vink "Verwijder van de server na xx dagen" aan en kies xx een beperkt aantal dagen (vb 15 dagen)

Mac OS X Mail:

- Open de menu "Mail" en kies "Preferences"
- Kies in de menu "Accounts" uw POP account
- In "Advanced", kies "Remove copy from server after retrieving a message" en...
-... kies "after one week" of "after one month"

Indien u een Exchange (@admin.vub.ac.be) gebruiker bent

Alle berichten komen eerst aan op de VUB/ULB mailserver en worden dan doorgestuurd naar @admin.vub.ac.b. Soms is uw account op de mailserver zo ingesteld dat er ook nog een lokale kopie bewaard wordt, die u nooit raadpleegt. Zo kan het gebeuren dat u na verloop van tijd tegen uw mailquota aanloopt. In dit geval is de beste oplossing om de lokale kopie af te zetten.

Als uw Exchange mailbox zelf te groot wordt, kan u best in Outlook e-mail archiveren (zie procedure onderaan).

Johan D'Hondt - helpdesk@vub.ac.be

http://webnotes.ulb.ac.be/&noteid=228

: :: ::: ::::