Home

Conversie van een Webmail3 Address Book naar Roundcube Webmail

[id : 427] [23/07/2015] [hits : 16361]

fr  en  

Uw Webmail3 Address Book kan u exporteren in vCard-formaat. Dit bestand kan u dan opnieuw importeren in Roundcube Webmail.

Exporteren in vCard-formaat in Webmail3

In het Tools menu van Webmail3 kiest u de volgende actie:

Export Address Book (VCARD format)

Dit commando maakt dan het bestand webmail_addrbk.vcf aan.

Importeren van webmail_addrbk.vcf in Roundcube

Log aan in Roundcube en klik dan rechts bovenaan op Adresboek. Klik vervolgens op het incoon dat staat voor Contactpersonen importeren. De rest wijst zich dan zelf uit.

Beperkingen

De filosofie achter het formaat van het "Address book" in Webmail3 is anders dan die in Roundcube.

Als u in Webmail3 een "Name" (shortcut of nickname) hebt gedefinieerd met e-mail adressen van verschillende personen, zullen deze "Names" niet correct in Roundcube geïmporteerd worden.

Als u merkt dat na het importeren van een Webmail3 Address Book in Roundcube een aantal adressen niet werden geïmporteerd of fout werden geïmporteerd, zal u deze waarschijnlijk manueel in Roundcube moeten corrigeren.

Tot nader order is hiervoor geen oplossing beschikbaar.

Johan D'Hondt - helpdesk@vub.ac.be
Note

Filosofie van "Address Book" in Webmail3 vs Roundcube.

In Webmail3 is een "Name" (shortcut of nickname) een lijst van e-mail adressen waar de mail naartoe gestuurd zal worden wanneer u een mail opmaakt en deze naar die "Name" (= lijst van personen) wil versturen.

In Roundcube is zo'n "Name" een lijst van alternatieve adressen voor één enkele persoon.

Indien u het e-mail adres van een persoon in Webmail3 bij verschillende "Names" hebt gedefinieerd, zal dit adres slechts bij één enkel ervan ingevoerd worden.

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=427

: :: ::: ::::