Home

De VUB onderzoeksdatabank Pure

[id : 391] [21/04/2017] [hits : 35293]

en  

Pure is de onderzoeksdatabank van de Vrije Universiteit Brussel en vervangt R&D-net. De metadata rond onderzoek worden beheerd door het departement R&D.

Personeelsleden van de Vrije Universiteit Brussel kunnen inloggen in Pure met hun NetId. EhB-personeel kan inloggen mits het aanvragen van toegang. Doctoraatsstudenten zonder personeelsaanstelling kunnen zich via hun promotor laten aanstellen als onbezoldigd wetenschappelijk medewerker zodat ook zij hun gegevens in de databank kunnen invoeren.

De drie belangrijkste componenten van Pure zijn:

1. Teams
2. Onderzoeksoutput
3. Projecten

Onderzoeksgroepen en hun samenstelling worden in Pure door R&D beheerd. Nieuwe onderzoeksgroepen worden op de onderzoeksraad goedgekeurd en vervolgens in Pure gecreëerd. De voorzitter van iedere onderzoeksgroep kan nieuwe medewerkers in de onderzoeksgroep laten aanmaken door een mailtje te sturen naar rd.databank@vub.ac.be met naam, stamnummer en startdatum van de aanstelling.

Iedere onderzoeker is verantwoordelijk voor het invoeren van zijn onderzoeksoutput in Pure. Publicaties kunnen in Pure opgenomen worden vanaf het moment dat zij voorbereid worden, maar worden pas gevalideerd na publicatie.

Alle lopende projecten binnen de VUB worden in Pure opgenomen. Deze data worden onder meer gebruikt voor het aanleveren aan het FRIS-portaal van de Vlaamse overheid.

Pure wordt gebruikt als bron voor het aanleveren van rapporten aan de overheid. De belangrijkste hiervan zijn het VABB en FRIS.

De database kan ook on-line geraadpleegd worden via de Pure portal.

Meer informatie, FAQs en links vindt u op

https://intranet.vub.ac.be/research/pure

Steven Van den Berghe

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=391

: :: ::: ::::