Home

Migratie van MINF e-mailadressen

[id : 199] [05/08/2005] [hits : 14541]


In overleg met de Faculteit Geneeskunde en de beheerders van de mailserver in Jette (MINF) worden alle e-mail adressen op de MINF server overgezet naar de centrale mailserver op het Rekencentrum (MACH).

Hierdoor verandert ook uw e-mail adres naar username@vub.ac.be. Mogelijk hebt u ook een alias van de vorm voornaam.familienaam@vub.ac.be, daaraan verandert niets, mail voor beide adressen zal toekomen in uw nieuwe postbus.

Uiteraard wordt alle mail die nog naar uw (oude) adres op de MINF server wordt verzonden, automatisch naar uw nieuwe e-mail adres doorgestuurd.

We vermelden nog dat deze migratie niet van toepassing is op de adressen xxx@az.vub.ac.be, deze adressen blijven onveranderd.


Om uw mail op de nieuwe server op te vragen, zal u een aantal instellingen in uw mailprogramma moeten wijzigen.

Opvragen van e-mail via POP
Indien u uw mail opvraagt via de POP server van MINF, volstaat het in uw mailprogramma de namen van de mailservers te wijzigen en uw nieuwe e-mail adres te vermelden.

Voor Eudora PC (versie 6):

- Kies het menu "Tools/Options"
- Kies het item "Getting Started"
- Return address: uw nieuwe e-mail adres
- Mail Server (Incoming): pop.vub.ac.be
- SMTP Server (Outgoing): smtp.vub.ac.be (enkel voor computers die op de VUB campus staan)
- klik "OK"

Voor Eudora Mac (versie 6):
- Kies het menu "Special/Settings"
- Kies het item "Getting Started"
- Email Address: uw nieuwe e-mail adres
- Mail Server: pop.vub.ac.be
- SMTP Server: smtp.vub.ac.be (enkel voor computers die op de VUB campus staan)
- klik "OK"

Voor Outlook 2002/2003/2004:
- Kies het menu "Tools/E-mail Accounts"
- Selecteer "View of change existing e-mail accounts" en klik "Next"
- Selecteer de account voor minf.vub.ac.be
- Klik op "Change"
- Selecteer "General" (NL: Algemeen)
- E-mail Address: uw nieuwe e-mail adres
- Incoming mail server (POP): pop.vub.ac.be
- Outgoing mail server (SMTP): smtp.vub.ac.be (enkel voor computers die op de VUB campus staan)
- klik "More settings"
- Mail Account: pop.vub.ac.be (estetisch en voor de duidelijkheid)
- klik "Next"
- klik "Finish"

Voor Outlook Express 6:
- Kies het menu "Tools/Accounts"
- Selecteer het item "Mail"
- Selecteer de account minf.vub.ac.be
- Klik op "Properties"
- Selecteer "General"
- Mail account: pop.vub.ac.be (estetisch en voor de duidelijkheid)
- E-mail address: uw nieuwe e-mail adres
- Selecteer "Servers"
- Incoming mailserver (POP3): pop.vub.ac.be
- Outgoing mailserver (SMTP): smtp.vub.ac.be (enkel voor computers die op de VUB campus staan)
- klik "OK"


Webmail of IMAP
Indien u UITSLUITEND Webmail of IMAP gebruikt om uw mail op te vragen,
stellen wij u voor om contact op te nemen met het Rekencentrum. Dan doen
we het nodige om uw IMAP folders naar de nieuwe server over te zetten.

Bij het inloggen in Webmail kan u volgende gegevens specifiëren:
e-mail adres: uw e-mail adres of alias voornaam.familienaam@vub.ac.be
password: het paswoord van uw email adres
IMAP server: default


Paswoorden
Het paswoord om uw mail op de nieuwe server op te vragen is in de meeste gevallen hetzelfde als dat op de MINF server. Als u toch problemen zou ondervinden, kan u een nieuw paswoord kiezen via onze PAM (Personal Account Manager) website (zie de link lager).

Wij raden u aan personen die u in de komende weken nog mail zouden sturen
naar uw oude e-mail adres op de hoogte te brengen van uw adreswijziging.

Johan D'Hondt - helpdesk@vub.ac.be

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=199

: :: ::: ::::