Home

Een Hydra-account aanvragen voor rekenintensieve taken

[id : 236] [31/03/2016] [hits : 52135]

fr  en  

Het Rekencentrum biedt ontwikkel- en rekenfaciliteiten aan op HYDRA de HPC-server. Niet iedereen heeft standaard toegang tot deze server.

Bij het activeren van een NetID ontvangen bepaalde categoriën van personen automatisch naast hun e-mailaccount een toegang tot onze rekenserver HYDRA.

Indien u geen toegang heeft tot HYDRA, kan u inloggen in PAM en nagaan op welke machines u recht heeft.

http://www.vub.ac.be/tools/pam

Indien u geen toegang op HYDRA kan activeren, kan u deze aanvragen via ons IDS Registratieformulier.

Het volstaat dit formulier online in te vullen en te laten ondertekenen door uw diensthoofd (voor personeel) of uw begeleider/promotor (voor studenten).

Het ingevulde en ondertekende formulier bezorgt u ons terug via (elektronische) post. Zodra wij het formulier ontvangen, valideren wij uw toegang en houden u verder per e-mail op de hoogte van de stand van zaken.

Johan D'Hondt - helpdesk@vub.ac.be

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=236

: :: ::: ::::