page d'accueil   sommaire  

Jonathan VERLANT-CHENET


coordonnées


Jonathan VERLANT-CHENET
tel +32-2-650.30.87, fax +32-2-650.47.13, francois.horlin@ulb.ac.be, natascha.vander.heyden@ulb.ac.be
Campus du Solbosch
CP165/81, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxellesunités de recherche


Wireless Communications [OPERA - Wireless Communications Group] (OPERA)