Opmerking : thematisch linken kunnen gevonden worden op elke beschrijvende pagina van onderzoeksprojecten


Milieu :

Databronnen
De beste website - directory over milieu

Voor elk onderwerp, hebben we een selectie van de beste startpunten gemaakt (nog heel dikwijls in het Engels).
Hulp-lijst voor milieu-desbetreffende

in het Engels
Belgische data bronnen over klimaatverandering

demo (niet alle functies zijn beschikbaar), 200 opnamen, 424 Kb
De gids van de gerecycleerde producten

De gids van de gerecycleerde producten verstrekt u nuttige, concrete en objectieve informatie over gerecycleerde producten (initiatief van het KINT).
Verenigingen en instellingen
Universitaire vereniging voor het milieu (AUE)
Europees Milieu Agenschap (EMA)
Internationaal Agenschap voor Energie en Economie (IAEE)
Specifieke documenten en verslagen
Lopende uitgaven van de Belgische industrie voor milieubescherming (NIS)
CO2 emissies veroorzaakt door verbranding (IEA/AIE - OESO)
OECD Environment Outlook 2001 (OESO)
Milieu prestaties van de EU (EMA - 2002)
Analyse van nationale en Europese voorziening van CO2 emissies in de EU en vergelijking (EMA - 2002)
Magazine
ALTER Business News

Belgische milieu magazine environnemental die ook over internationale aspekten spreekt en die verschillende in functie van het onderwerp interessanten links vermeldt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzame Ontwikkeling :

Databronnen
Beste startpunten over Duurzame Ontwikkeling

Het is alleen maar een voorbeeld om te tonen wat mogelijk is online data te selecteren en te verkrijgen. De website is voornaamste gericht op duurzame ontwikkeling en toont verschillende hulpmiddelen om data te kunnen vertonen en opnemen.

World Business Council for Sustainable Development
Online data
Informatie Systeem over Duurzame Mobiliteit (SMIS)
Het mobiliteitsportaal België

Directory of de "Belgische" niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in duurzame ontwikkeling

(OESO data)

Virtuele bibliotheek WWW : Duurzame Ontwikkeling
DOC21 : Uw toolbox voor Actie 21
Internetwork for Sustainability
Verenigingen en instellingen
Climate Action Network Europe (CAN Europe)
Greenfacts Foundation
Universitaire vereniging voor het Milieu (AUE)
Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (KINT)
Studies Centrum over Duurzame Ontwikkeling
(CEDD - IGEAT - ULB)
Specifieke documenten en verslagen
Bestuur voor duurzame ontwikkeming : studie van 5 OESO landen (OESO)
Study : Scientific Facts on Climate Change and Global Warming
Platform "Indicatoren voor een duurzame ontwikkeling" (DWTC)
Magazine
Wetenschappen, technologies en duurzame ontwikkeling (SciDev)

Magazine

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Algemeen en zoeken op het Internet :

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last updated : 22/09/03


Links
Milieu
Duurzame Ontwikkeling
Algemeen
Metadata Standards