Johannalaan 44, CP 124

1050 Brussel

België

ULB - Instituut van Sociologie

Solbosh Campus - gebouw S

10de verdieping - kantoor S10.230

Directeur : Dr. Walter HECQ

whecq@ulb.ac.be

+ 32 2 650 33 77

+ 32 2 650 46 91
Bereikbaarheid
Plan van de Solbosh campus
Nieuws : publicatie en onderzoek

Juni 06

 24/06
Websites van de nieuwe onderzoeksprojecten :

- "ABC Impacts"
- "ADAPT"

Establishment of an environemental indicator adapted to all existing or future road vehicles, Favrel V., Meyer S., Van Mierlo J. et alii, 1st international symposium "Environment and Transport", Collection de l'INRETS, Actes INRETS n°93, Avignon, France, 19-20 juin 2003, Présentation - Text