Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/leefmilieu/44.htm
Title: Naar een oplossing voor het verkeersprobleem. Pleidooi voor een snelheidsbeperking en voor maatregelen ten gunste van een drastische reductie van het verkeersvolume.
Author: W. COOLSAET
Language: Nederlands
Publisher nl: Kritiek
Publication_Place nl: Gent
Publishing_Date: 1990
Size: 98 pages
Series_Information: I.08.03/47
Keywords nl: Mobiliteit - auto - openbaar - vervoer - Verkeer - Bebouwde - Verkeer - Luchtverontreiniging - kwaliteit -
Keywords fr: Mobilité - auto - public - transport - circulation - bâti (construit) - circulation - pollution atmosphérique - qualité
Metadata_Source: Stichting Leefmilieu
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata source
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers