Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/987.htm
Title: MULTIMODAAL VERKEERS- EN VERVOERSMODEL VOOR DE PROVINCIE ANTWERPEN EN HET ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS, TUSSENRAPPORT : OPBOUW SCENARIO'S VOOR EEN MOBILITEITSPLAN ANTWER. 3. RUIMTELIJKE PATRONEN VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Publisher: CDT i.o.v. MVLG DEP.LIN
Publishing_Date: 1994
Keywords (fr): Circulation/Modèles de circulation- plans de mobilité mobilité/Sous-thème mobilité/Transport régional mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité et distribution spatiale- Plan
Keywords (nl): Verkeer/Verkeersmodellen- Mobiliteitsplannen Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Vervoerregio Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening- Planologie Economie(Interdisciplinair)
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers