Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/959.htm
Title: MOBILITEITSBEHEERSING DOOR CONCENTRATIE VAN WERKGELEGENHID EN VOORZIENINGEN ROND STATIONS, BROCHURE UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN DE STUDIEDAG: LOKATIES OP SPOREN 9 OKTOBER 1991
Publisher: PROV. ZUID-HOLLAND DIENST VERKEER & VERVOER EN DIENST RUIMTE EN GROEN
Publishing_Date: 1991
Keywords (fr): Distribution spatiale/Urbanisme- paysagiste/Station et alentours mobilité/Sous-thème mobilité/Déplacements Maison- école- travail- navetteurs- choix du lieu d'habitation - choix de la localisation de l'ent
Keywords (nl): Ruimtelijke Ordening/Stedebouw- Landschapsarchitectuur/Station en omgeving Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Woon- school- werkverkeer- Bedrijfsvervoer- Forensenverkeer- Woonplaatskeuze- Bedrijfslokatiekeuze- Telewerken Mobiliteit/Deelthema mobiliteit
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers