Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/934.htm
Title: MOBILEITSPROBLEMATIEK IN HET ANTWERPSE, STUDIEDAG ANTWERPEN 23 MEI 1991
Publisher: TI. KVIV
Publishing_Date: 1991
Publication_Place (nl): ANTWERPEN
Keywords (fr): Mélanges/Congrès- journée d'études circulation/Circulation- et plans de transport mobilité/Moyens de transports classiques/Transport public, général mobilité/Moyens de transports class
Keywords (nl): Varia/Congressen- studiedagen Verkeer/Verkeers- en vervoersplannen Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Openbaar Vervoer, Algemeen Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Trein Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Verblijfsgebieden(Bibeko) Mobiliteit
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers