Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/917.htm
Title: MECHELEN, LEUVEN, TIENEN ... RETOUR, EEN TREINREIS DOOR HET VERLEDEN
Publisher: DE STANDAARD
Publishing_Date: 1987
Publication_Place (nl): LEUVEN
ISBN: D/1987/4827/1
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Train distribution spatiale/Urbanisme- paysagiste/Station et alentours utilisateur/Transport public/Train circulation sécurité- qualité de vie/Station alentours- infrastr
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Trein Ruimtelijke Ordening/Stedebouw- Landschapsarchitectuur/Station en omgeving Weggebruiker/Openbaar vervoer/Trein Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Stationsomgeving- Infrastruktuur Openbaar Vervoer
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers