Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/89.htm
Title: VOORBEELDSTUDIE VERKEERSMILIEUKAARTEN, ONDERZOEKPROGRAMMA GELUIDSHINDER
Author: VAN ROOIJEM, J. VAN WEE, G. VAN DE ZANDE
Series_Information: RAPPORT NR.GF-HR-14-01
Series_Information: 240MO
Publisher: VROM DGM
Publishing_Date: 1987
Publication_Place (nl): LEIDSCHENDAM
ISBN: 90-346-1101-9
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Impact de la circulation sur le Milieu et l'environnement /Milieu/Dépollution de l'environnement- nuisance à l'environnement /Milieu/Milieu politique- gestion de l'environnemen
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Impakt verkeer op milieu en omgeving Hulpwetenschap/Milieu/Milieuverontreiniging- Milieuhinder Hulpwetenschap/Milieu/Milieubeleid- Milieubeheer
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers