Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/789.htm
Title: HASSELT MILIEUBEWUST MOBIEL. WELKOMSPAKKET VOOR EEN VEILIG EN LEEFBAAR HASSELT
Publisher: STAD HASSELT i.s.m. LV m.s.v. CEG DG- XVII, ENERGY, SAVE MVLG NMBS DE LIJN
Publishing_Date: 1997
Publication_Place (nl): HASSELT
Keywords (fr): Circulation politique/Communal circulation politique/Engagement- action- participation/Communes mobilité/Moyens de transports classiques/Vélo mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité en zone urbaine ci
Keywords (nl): Verkeersbeleid/Gemeentelijk Verkeersbeleid/Inspraak- Actie- Participatie/Gemeenten Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Fiets Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit in stedelijke gebieden Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Fietsvoorzieningen- netwerkenBR> Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers