Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/754.htm
Title: GEMEENTELIJK PARKEERBELEID, NIEUWE WETTELIJKE INSTRUMENTEN
Publisher: BIVV MVI
Publishing_Date: 1991
Publication_Place (nl): BRUSSEL
ISBN: D1991/0779/24
Keywords (fr): Circulation politique/Communal circulation loi/Belgique circulation sécurité- qualité de vie/Dispositions de parking mobilité/Sous-thème mobilité/Parquer & mobilité
Keywords (nl): Verkeersbeleid/Gemeentelijk Verkeerswetgeving/België Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Parkeervoorzieningen Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Parkeren & mobiliteit
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers