Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/745.htm
Title: FLANKFLOP VOOR EEN FLANKEREND BELEID
Publisher: MV&W DVV
Keywords (fr): Mobilité/Modes de transports complémentaires/Paratransit:Maxipool- Taxistop- Liften- MinderMobielenCentrale(MMC)- BelBus- MultiBus- SchoolBus- BuurtBus- TaxiBus- DiscoBus- Theatertaxi- GemeenSchappelijkeMobilité (GSM)
Keywords (nl): Mobiliteit/Complementairevervoerswijzen/Paratransit:Maxipool- Taxistop- Liften- MinderMobielenCentrale(MMC)- Belbus- Multibus- Schoolbus- Buurtbus- Taxibus- Discobus- Theatertaxi- GemeenSchappelijkeMobiliteit (GSM)
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers