Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/74.htm
Title: GOEDE WEGEN VOOR EEN BETER LEEFMILIEU
Author: VAN VUGT, L. (verantw.uitg.)
Publisher: BELGISCHE WEGEN-UNIE
Publication_Place (nl): BRUSSEL
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Impact de la circulation sur le Milieu et l'environnement circulation sécurité- qualité de vie/Lieux de résidence(Bibeko) circulation sécurité- qu
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Impakt verkeer op milieu en omgeving Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Verblijfsgebieden(Bibeko) Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Buitengebied(Bubeko)- Plattelandswegen
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers