Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/700.htm
Title: ELEKTRONISCHESKURSBUCH WINTERFAHRPLAN 1996/97 - 29.09.96-31.05.97, CD-ROM
Publisher: DEUTSCHEN BAHN AG GESCHAFTSBEREICH KERNVERKEHR
Publishing_Date: 1996
Publication_Place (nl): MAINZ
ISBN: 3-932045-31-9
Keywords (fr): Mélanges/Information op Cd- rom/Disquette mobilité/Moyens de transports classiques/Train
Keywords (nl): Varia/Informatie op Cd- rom/Discette Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Trein
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers