Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/662.htm
Title: TAAL VAN DE GASPEDAAL, BROCHURE BIJ DE GELIJKNAMIGE VIDEOFILM VOOR JONGEREN VANAF 16 JAAR (DE)
Publisher: BIVV VSV
Publishing_Date: 1996
Publication_Place (nl): BRUSSEL
ISBN: D/1996/0779/32
Keywords (fr): Circulation sécurité- qualité de vie/Sensibilisation- éducation à la circulation- information.général utilisateur/Sensibilisation- éducation utilisateur/Comportement de conduite mobil
Keywords (nl): Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Sensibilisering- Verkeerseducatie- Voorlichting.Algemeen Weggebruiker/Sensibilisering- Educatie Weggebruiker/Rijgedrag Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/GedragsbeÔnvloeding
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers