Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/645.htm
Title: HAALBAARHEID VAN HET CALL-A-CAR CONCEPT (DE)
Publisher: AGV i.o.v. MV&W RWS ADVIESDIENST VERKEER EN VERVOER
Publishing_Date: 1994
Publication_Place (nl): NIEUWEGEIN
Keywords (fr): Mobilité/Modes de transports complémentaires/Paratransit:Maxipool- Taxistop- Liften- MinderMobielenCentrale(MMC)- BelBus- MultiBus- SchoolBus- BuurtBus- TaxiBus- DiscoBus- Theatertaxi- GemeenSchappelijkeMobilité (GSM)
Keywords (nl): Mobiliteit/Complementairevervoerswijzen/Paratransit:Maxipool- Taxistop- Liften- MinderMobielenCentrale(MMC)- Belbus- Multibus- Schoolbus- Buurtbus- Taxibus- Discobus- Theatertaxi- GemeenSchappelijkeMobiliteit (GSM)
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers