Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/617.htm
Title: CITIES MAKE ROOM FOR CYCLISTS (RUIMTE VOOR DE FIETS), EXAMPLES FROM TOWNS IN THE NETHERLANDS, DENMARK, GERMANY AND SWITZERLAN
Publisher: VNG i.s.m. MV&W DG-VERVOER PROJECTGROEP MASTERPLAN FIETS
Publishing_Date: 1995
Publication_Place (nl): DEN HAAG
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Vélo mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité en zone urbaine circulation sécurité- qualité de vie/Dispostions en faveur des vélos-
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Fiets Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit in stedelijke gebieden Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Fietsvoorzieningen- netwerken Weggebruiker/Fiets.Algemeen Verkeersbeleid/Gemeentelijk
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers