Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/596.htm
Title: BINNENSTADSMONITORING ECONOMIE EN VERKEER, WERKEN AAN EEN BETERE BINNENSTAD DOOR EEN BETERE BEREIKBAARHEID
Series_Information: PLATFORM VOOR DUURZAAM STADSVERKEER, 3
Series_Information: 625VW
Publisher: CROW
Publishing_Date: 1996
Publication_Place (nl): EDE
ISBN: 90-6628-232-0
Keywords (fr): Circulation politique/Communal mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité en zone urbaine mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité et distribution spatiale- Planologie économie(interdis
Keywords (nl): Verkeersbeleid/Gemeentelijk Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit in stedelijke gebieden Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening- Planologie Economie(Interdisciplinair)
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers