Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/482.htm
Title: MOBILITEIT IN WELVAARTSTIJD. MINDER AUTO, MEER VRIJHEID!, VORMINGSPAKKET MET INDIVIDUELE VERPLAATSINGSGEDRAG ALS INZET
Author: BOON, W.
Publisher: LV VSV
Publishing_Date: 1992
Publication_Place (nl): LEUVEN
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Automobile mobilité/Sous-thème mobilité/Choix du mode de transport- choix du mode de déplacement mobilité/Sous-thème mobilité/Déficit en
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Auto Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Vervoerswijzekeuze- Verplaatsingswijzekeuze Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Vervoersarmoede Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Cursussen- Verkeerseducatie- Lespakketten
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers