Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/467.htm
Title: VERKENNINGEN TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK, OVER DE BIJDRAGE VAN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN AAN DE BELEIDSPRAKTIJK OP HET GEBIED VAN MOBILITEIT
Author: CLAASEN, A. KROPMAN
Publisher: ITS
Publishing_Date: 1995
Publication_Place (nl): NIJMEGEN
ISBN: 90-5554-060-9
Keywords (fr): Hulpwetenschap/Sociologie- Psychologie/Modes de comportement mobilité/Sous-thème mobilité/Influence sur le comportement mobilité/Sous-thème mobilité/Comportement de circulation
Keywords (nl): Hulpwetenschap/Sociologie- Psychologie/Gedragspatronen Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/GedragsbeÔnvloeding Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Verkeersgedrag
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers