Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/462.htm
Title: NAAR EEN OPLOSSING VOOR HET VERKEERSPROBLEEM, PLEIDOOI VOOR EEN SNELHEIDSBEPERKING EN VOOR MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN EEN DRASTISCHE REDUCTIE VAN HET VERKEERSVOLUME
Author: COOLSAET, W.
Publisher: KRITIEK
Publishing_Date: 1990
Publication_Place (nl): GENT
ISBN: D/1990/3619/1
Keywords (fr): Mobilité- général mobilité/Moyens de transports classiques/Automobile
Keywords (nl): Mobiliteit- Algemeen Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Auto
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers