Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/450.htm
Title: SPOOR 2000, EEN LANGE TERMIJN PERSPEKTIEF VOOR DE SPOORWEGEN IN BELGIE
Author: DE BONDT, F.
Publisher:
Publishing_Date: 1986
Publication_Place (nl): SINT-NIKLAAS
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Train circulation sécurité- qualité de vie/Station alentours- infrastructure transport public
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Trein Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Stationsomgeving- Infrastruktuur Openbaar Vervoer
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers