Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/314.htm
Title: BELEIDSBRIEF 1995 HET LEEFMILIEU IN VLAANDEREN. EEN DUURZAME ONTWIKKELING VOOR DE GENERATIE VAN MORGEN
Author: KELCHTERMANS, T.
Publisher: MVLG ADM. KANSELARIJ EN VOORLICHTING KABINET VAN DE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING
Publishing_Date: 1995
Publication_Place (nl): BRUSSEL
ISBN: D/1995/3241/196
Keywords (fr): Circulation politique/Flandres /Milieu/Milieu politique- gestion de l'environnement mobilité/Sous-thème mobilité/Impakt circulation op Milieu en omgeving
Keywords (nl): Verkeersbeleid/Vlaanderen Hulpwetenschap/Milieu/Milieubeleid- Milieubeheer Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Impakt verkeer op milieu en omgeving
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers