Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/306.htm
Title: MOBILITEITSEFFECTEN VAN SOCIAAL-CULTURELE SCENARIO'S. EEN KWANTIFICERING MET DE SXCENARIOVERKENNER
Author: KOMEN, W.
Publisher: RU GRONINGEN FAC.RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN i.o.v; PbIVVS
Publishing_Date: 1996
Publication_Place (nl): GRONINGEN
Keywords (fr): Circulation/Techniques de circulation- télématique circulation/Economie de la circulation- Marketing mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité et distribution spatiale- Planologie économie(interd
Keywords (nl): Verkeer/Verkeerstechniek- Telematica Verkeer/Verkeerseconomie- Marketing Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening- Planologie Economie(Interdisciplinair)
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers