Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/182.htm
Title: ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN DE TAXI IN HET BEHEER VAN DE VERPLAATSINGEN TE BRUSSEL. EINDRAPPORT, (INTERNE INFORMATIE)
Author: SCHOLLAERT, U. VAN CAUWENBERGHE, A.
Publisher: BHG BESTUUR UITRUSTING EN VERVOERBELEID DIENST TAXI'S
Publishing_Date: 1995
Publication_Place (nl): BRUSSEL
Keywords (fr): Mobilité/Modes de transports complémentaires/Paratransit:Maxipool- Taxistop- Liften- MinderMobielenCentrale(MMC)- BelBus- MultiBus- SchoolBus- BuurtBus- TaxiBus- DiscoBus- Theatertaxi- GemeenSchappelijkeMobilité (GSM) M
Keywords (nl): Mobiliteit/Complementairevervoerswijzen/Paratransit:Maxipool- Taxistop- Liften- MinderMobielenCentrale(MMC)- Belbus- Multibus- Schoolbus- Buurtbus- Taxibus- Discobus- Theatertaxi- GemeenSchappelijkeMobiliteit (GSM) Mobiliteit/Deelthema mobiliteit
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers