Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1287.htm
Title: VISIE OP VERSTEDELIJKING EN MOBILITEIT.EEN BOUWSTEEN VOOR DE ACTUALISERING VAN HET RUIMTELIJK BELEID NA 2005
Publisher: MV&W DGV
Publishing_Date: 1995
Publication_Place (nl): DEN HAAG
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité et distribution spatiale- Planologie économie(interdisciplinaire) distribution spatiale/Urbanisme- paysagiste- général
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening- Planologie Economie(Interdisciplinair) Ruimtelijke Ordening/Stedebouw- Landschapsarchitectuur- Algemeen
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers