Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1149.htm
Title: STREEKVERVOER MEETJESLAND. OP NIEUWE (SPOOR)WEGEN
Publisher: INITIATIEFGROEP BEVORDERING MILIEUVRIENDELIJK VERKEER
Publishing_Date: 1980
Publication_Place (nl): SINT-NIKLAAS
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Transport public, général
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Openbaar Vervoer, Algemeen
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers