Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1135.htm
Title: STALLEN IN PRAKRIJK. VOORBEELDEN VAN GEMEENTELIJKE FIETSPARKEERPROJECTEN
Publisher: CROW
Publishing_Date: 1995
Publication_Place (nl): EDE
ISBN: 90-6628-210-X
Keywords (fr): Circulation politique/Communal utilisateur/Véloer/Mesures pour vélos circulation sécurité- qualité de vie/Dispositions de parking mobilité/Sous-thème mobilité/Parquer & mobilit&eacut
Keywords (nl): Verkeersbeleid/Gemeentelijk Weggebruiker/Fietser/Voorzieningen voor fietsers Verkeersveiligheid- leefbaarheid/Parkeervoorzieningen Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Parkeren & mobiliteit Techniek openbaar domein/Technische uitvoering/Staatmeubilair mobiliteit
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers