Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1114.htm
Title: RUIMTELIJKE PLANVORMING & OPENBAAR VERVOER IN DE PROVINCIE GRONINGEN, BIJVOORBEELD: DELFZIJL EN VEENDAM
Publisher: BUREAU VOOR STEDEBOUW
Publishing_Date: 1987
Keywords (fr): Distribution spatiale/Urbanisme- paysagiste/Station et alentours mobilité/Sous-thème mobilité/Transport régional
Keywords (nl): Ruimtelijke Ordening/Stedebouw- Landschapsarchitectuur/Station en omgeving Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Vervoerregio
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers