Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/108.htm
Title: DETAILHANDEL IN BEWEGING. AUTOLUW BELEID EN BINNENSTEDELIJKE DETAILHANDEL. VERKENNEND ONDERZOEK IN UTRECHT EN ENSCHEDE, EINDWERK (DE)
Author: VAN KESTEREN, E.
Publisher: UNIV.AMSTERDAM FAC.ECON.WETENSCHAPPEN VAKGROEP VERKEERS- EN VERVOERSECONOMIE
Publishing_Date: 1995
Publication_Place (nl): AMSTERDAM
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Transport de marchandises- Transport- distribution mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité en zone urbaine
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Goederenvervoer- Transport- distributie Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit in stedelijke gebieden
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers