Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1044.htm
Title: PACIFIKATIE VAN HET GENTSE VERKEER: MET VERF EN POLITIEKE MOED
Publisher: GENTS AKTIEKOMITEE LEEFMILIEU
Publishing_Date: 1977
Publication_Place (nl): GENT
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Tram- Métro utilisateur/Transport public/Bus- Tram- Métro utilisateur/Transport public/Mesures pour transport public circulation politique/Engagement- action- participation/Comm
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Tram- Metro Weggebruiker/Openbaar vervoer/Bus- Tram- Metro Weggebruiker/Openbaar vervoer/Voorzieningen voor Openbaar Vervoer Verkeersbeleid/Inspraak- Actie- Participatie/Gemeenten
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers