Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/993.htm
Title fr: Annuaire statistique de la Belgique. Transports.
Title nl: Statistisch jaarboek van België. Vervoer.
Description fr: Transports routiers des marchandises. Evolution du trafic ordinaires, des enlèvements et livraisons et des navettes.Répartition: transport ordinaire, enlèvements et livraisons, les navettes, total. Données: quantités transportées (en t), tonnage-km (en tk
Description nl: Goederenvervoer over de weg. Evolutie van het gewoon vervoer, de ophalingen en afleveringen en de pendelreizen.Onderverdeling: gewoon vervoer, ophalingen en afleveringen, pendelreizen, tot. Gegeven: vervoerde hoeveelheid (in 1.000.000 ton.), gepresteerde
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1960
Period_From: 1959
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers