Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/962.htm
Title fr: Annuaire statistique de la Belgique. Transports.
Title nl: Statistisch jaarboek van België. Vervoer.
Description fr: Navigation intérieure. Répartition selon la nature des marchandises (nomenclature N.T.S.).Rép.: trafic intérieur, exportations, importations, transit. Rép.: bateau de navigation intérieure, caboteur. Rép. par pays: de à la Belgique (importations), de la B
Description nl: Binnenscheepvaart. Indeling van het goederenvervoer (in 1000 t) volgens de aard der vervoerde goederen (N.V.S.-nomenclatOpd.: binnenlands verkeer, in-, uit-,doorgaand verkeer. Onderverd.: binnenschip of kustvaartuig. Aard vervoerde goederen vlg N.V.S.-nom
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1960
Period_From: 1959
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: langs de binnenvaart
Keywords fr: transport fluvial, voies d'eau intérieures
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers