Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/952.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Statistiques semestrielles et annuelles. SNCB.
Title nl: Statistieken van binnenlandse handel en vervoer. Halfjaarlijkse en jaarlijkse statistieken. NMBS.
Description fr: Transports selon la nature des marchandises.Chiffres annuelles. Nature des marchandises: produits agricoles et animaux vivants, denrées alimentaires, produits petroliers, engrais,... En 1 000 t et en 1 000 000 tkm (répartitions: trafic intérieur, entrées
Description nl: Vervoer naar de aard van de goederen.Jaarcijfers. Aard der goederen: lb-produkten en levende dieren, voedingsprodukten en veevoeders, vaste brandstoffen,... In 1 000 t en in 1 000 000 tkm (indeling: totaal, binnenlands vervoer, aanvoer, afvoer, doorvoer z
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet 1980-1989
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via de spoorwegen
Keywords fr: transport ferroviaire
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers