Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/832.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Statistique annuelle de la navigation intérieure.
Title nl: Statistieken van binnenlandse handel en vervoer. Jaarlijkse statistiek van de binnenscheepvaart.
Description fr: Répartition du trafic belge selon la relation de trafic.Répart. d'après type de bateau (bateaux (caboteurs) chargés, vides, rémorq. et pouss.). Chiffr. concernant: nombre de voyages, marchand., capac., dist. parcourue en Belg. Rélation du trafic: trafic i
Description nl: Indeling van de Belgisch schepen volgens de verkeersrelatie.Indeling naar het type schip (geladen schepen, ledige schepen, sleepboten en duwers). Cijfers: aant. reizen, goederen (t, tkm), laadverm., afg. afst.in B. Ind.: binnenl. verkeer, in-, uit-, doorg
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet 1980-1989
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: langs de binnenvaart
Keywords fr: transport fluvial, voies d'eau intérieures
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers