Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/813.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Statistique annuelle de la navigation intérieure.
Title nl: Statistieken van binnenlandse handel en vervoer. Jaarlijkse statistiek van de binnenscheepvaart.
Description fr: Comparison entre la navigation intérieure, le transport par rail et le transport en route. Trafic en t et en tkm (territChiffres des dernières années, absolus et rélatifs.
Description nl: Vergelijking tussen de binnenvaart, het spoorwegvervoer en het wegvervoer. Trafiek in t en in tkm (Belgisch grondgebied)Cijfers van de laatste jaren, absoluut en relatief.
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/gestopt - continue/stoppée
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers