Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/80.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Transports publics. M.I.V.G.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Openbaar vervoer. M.I.V.G.
Description fr: Ampleur du réseau.Ampleur du réseau: tramways (nombre de lignes, longeur en km), lignes d'autobus (nombre de lignes, longeur en km).
Description nl: Omvang van het net.Omvang van het net: tram (aantal lijnen, aslengte van het net in km), autobussen (aantal lijnen, aslengte van het net in km).
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Gent
Coverage fr: Gand
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/SNCB/NMBS Transp
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers