Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/759.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Statistiques semestrielles et annuelles. Les transports routiers d
Title nl: Statistiek van Binnenlandse Handel en vervoer. Halfjaarlijkse en jaarlijkse statistieken. Goederenvervoer over de weg do
Description fr: Usage de l'infrastructure routière en Belgique par des véhicules belges pour le transport de marchandises, avec une capaChiffres pour camions, remorques, semi-remorques, total des véhicules pour le transport de marchandises. Répartition par: à propre comp
Description nl: Gebruik v/d wegeninfrastructuur in België door Belg. voert. voor goederenvervoer met een nuttig laadvermogen van minstenCijfers voor vrachtw., aanhangw., opleggers, totaal der voertuigen voor goederenvervoer. Opsplitsing naar aard van vervoer: voor eigen
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/gestopt - continue/stoppée
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers