Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/756.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Statistiques semestrielles et annuelles. Les transports routiers d
Title nl: Statistiek van Binnenlandse Handel en vervoer. Halfjaarlijkse en jaarlijkse statistieken. Goederenvervoer over de weg do
Description fr: Transport entre quelques agglomérations (en 1 000 t).Tableau croisé: embarcadère/lieu de déchargement (Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, autre aggl. belge, total des déchargements en Belgiques, déchargements à l'étranger, total.
Description nl: Regionale indeling van het intra- en interprovinciaal wegvervoer (in 1 000 t).Kruistabel: laadplaats/losplaats (Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi, Luik, andere Belgische oorden, totaal der lossingen in België, lossingen in het buitenland, totaal.
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet 1980-1989
Place_Keywords nl: stadsgewest
Place_Keywords fr: Ville régionale
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers