Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/727.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Statistiques semestrielles et annuelles. Les transports routiers d
Title nl: Statistiek van Binnenlandse Handel en vervoer. Halfjaarlijkse en jaarlijkse statistieken. Goederenvervoer over de weg do
Description fr: Répartition du transport internatonal (approvisionnement à Belgique) selon les pays et les régions d'origine (en 1 000 tChiffres des dernières 9 années avant l'année de la publication.
Description nl: Indeling van het internationaal vervoer (aanvoer naar België) volgens landen en regio's van herkomst (in 1000 t).Cijfers van de laatste 9 jaar voor het jaar van publicatie.
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/gestopt - continue/stoppée
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers