Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/725.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Statistiques semestrielles et annuelles. Les transports routiers d
Title nl: Statistiek van Binnenlandse Handel en vervoer. Halfjaarlijkse en jaarlijkse statistieken. Goederenvervoer over de weg do
Description fr: Comparison du transport total pour les 3 moyens de transport principals d'après la nature des marchandises.Chiffr. abs. (t) et %. Nature des marchandises: nomenclature-N.S.T. Transport par rail, par route (rép.: dist. parc. moins ou plus que 50km et pour
Description nl: Vgl. v/h totaal vervoer voor de 3 belangrijkste wijzen van vervoer en naar de aard van de goederen.Cijfers: abs. (ton) en in %. Onderverdeling voor spoorweg, binnenscheepvaart en wegvervoer (opdel. voor wegverkeer in: afg. afstand minder/meer dan 50 km en
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/gestopt - continue/stoppée
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers